PSYKISK HELSE

BARNAS HELSETJENESTER oppleves trygt og nyttig for barn

Barn som får hjelp av psykisk helsetjenester har mye kunnskap om disse. De vet når psykisk helsehjelp kjennes trygt og utrygt, nyttig og unyttig. De har også klare råd til hva som er gode psykisk helsetjenester som blant annet skolehelsetjenesten, PPT, BUP, utekontakten og ulike lavterkseltilbud. Forandringsfabrikken har siden 2013 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra over 1900 barn i psykisk helsetjenester, rundt i hele Norge. Rådene og erfaringene oppsummeres som kunnskap direkte fra barn. Denne kunnskapen mener vi bør være en viktig del av det kunnskapsgrunnlaget som skal bidra til å utvikle psykisk helsetjenester med god kvalitet for barn. Her finner du kunnskap direkte fra barn i rapporter og opplæringsfilmer - og anbefalinger og verktøy utviklet i dialoger mellom proffer og fagfolk.

Kunnskapsrapporter

Bokomslag

Psykisk helsevern fra oss

Barn og unge med erfaring fra psykisk helsevern deler erfaringer og gir råd til hva som skal til for at psykisk helsevern skal kjennes trygt og nyttig for barn og unge. 

Bokomslag

Hvis jeg var ditt barn

Barn og unge med erfaring med tvang i psykisk helsevern deler erfaringer og råd til hvordan voksne skal stoppe trygt uten å bruke tvang.

Bokomslag

Snakke snilt

900 barn og unge gir råd til helsesykepleiere til hva som skal til for barn og unge skal snakke med dem om det som er viktigst for barnet.

Bokomslag

Klokhet mot rus

Unge med ruserfaring gir råd til skole, barnevern og psykisk helsetjenestene


Praksisanbefalinger og verktøy

Timen_livet_2605

MITT LIV

Unge og fagfolk bidrar sammen til å utvikle psykisk helsetjenester som kjennes mest mulig trygge og nyttige for barn og unge.

Bokomslag

Anbefalinger BUP

Anbefalinger til god praksis til BUP. Verktøyet er utviklet i MITT LIV fagarbeidet. 

Gøy fra psykisk helseproffene

Lansering
Vondt inni oss

Anne, Roar og Elisabeth fra Tromsø kommune, NTNU og UiB klippa snora sammen med proffer i dag.